Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2018

07:17
6254 a3a5 385
Reposted fromjazminrose jazminrose vialavendova lavendova
07:16
4038 fa0b 385
07:15
3788 8fc0 385
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialavendova lavendova

March 14 2018

ememsy
22:37
7937 2dae 385
ememsy
14:32
5723 9097 385
Reposted frompiehus piehus viaumieralam umieralam

March 13 2018

ememsy
21:01
0231 148b 385
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony
20:58
4556 7be3 385
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadzony dzony
ememsy
20:58
Reposted fromsilence89 silence89 viadzony dzony
ememsy
20:57
0703 d66a 385
Reposted fromnutt nutt viadzony dzony
ememsy
20:56
Reposted frompannakojot pannakojot viadzony dzony
ememsy
20:47
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
ememsy
20:45
8422 e39a 385
Reposted fromparafina parafina viakudi kudi
ememsy
20:45
ememsy
20:44
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
ememsy
20:42
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakudi kudi
ememsy
20:42
5636 7a1c 385
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
ememsy
20:42
1326 394c 385
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamywonderland mywonderland
ememsy
20:41
0820 6ce7 385
Reposted fromkjuik kjuik viamywonderland mywonderland
20:39
8933 1e70 385
Reposted fromnosmile nosmile viahasandra hasandra
ememsy
20:37
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę.
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie.
— Jan Borysewicz
Reposted fromniewychowana niewychowana viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl