Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2020

ememsy
21:20
chce umrzeć 

March 22 2020

18:04
1214 f804 385
Reposted fromerial erial
ememsy
18:03
2737 c111 385
Reposted fromEtnigos Etnigos viasorriso sorriso
ememsy
18:02
6178 79b3 385
Reposted fromsorriso sorriso
18:01
Reposted fromerial erial
ememsy
18:00

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viasorriso sorriso
18:00
ememsy
18:00
1577 72cd 385
Reposted fromnebthat nebthat viasorriso sorriso
ememsy
18:00
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasorriso sorriso
17:59
3004 46b1 385

himneska:

Yulianna Sardar photographed by Anastasia Lisitsyna for MY812 Fall/Winter 2019.

Reposted fromerial erial
ememsy
17:57
ememsy
17:57
6201 a6ae 385
Reposted fromhagis hagis viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

February 20 2020

ememsy
21:43

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viasorriso sorriso
ememsy
20:43
3110 23c1 385
Reposted fromimradioactive imradioactive viasorriso sorriso

February 16 2020

ememsy
17:18
3558 1e24 385
Reposted fromhrafn hrafn viasorriso sorriso
ememsy
17:02
0027 a105 385
Reposted fromniente niente viasorriso sorriso

January 19 2020

ememsy
18:46
3378 1747 385
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahimerra himerra

January 12 2020

ememsy
21:26
ememsy
21:23
ememsy
21:23
9619 1520 385
Reposted fromGreyscale Greyscale viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl