Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

ememsy
15:58
ememsy
15:53
4280 c2c1 385
Reposted fromoll oll viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
ememsy
15:50
6522 edfa 385
Stupid
ememsy
15:47
0499 8eaa 385
Reposted fromowca owca viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
ememsy
15:47
ememsy
15:46
7542 1cc5 385
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaobliviate obliviate
ememsy
15:46
8081 d7a8 385
Aleksandra Steć, Wrażliwość rzeczy martwych
Reposted fromEmisja Emisja viaobliviate obliviate
ememsy
15:45
ememsy
15:45
ememsy
15:43
1077 285b 385
Reposted frommangoe mangoe viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
ememsy
15:43

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
15:42

August 08 2018

07:17
6254 a3a5 385
Reposted fromjazminrose jazminrose vialavendova lavendova
07:16
4038 fa0b 385
07:15
3788 8fc0 385
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialavendova lavendova

March 14 2018

ememsy
22:37
7937 2dae 385
ememsy
14:32
5723 9097 385
Reposted frompiehus piehus viaumieralam umieralam

March 13 2018

ememsy
21:01
0231 148b 385
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony
20:58
4556 7be3 385
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadzony dzony
ememsy
20:58
Reposted fromsilence89 silence89 viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl