Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

ememsy
21:31
2459 9025 385
yes
Reposted from4777727772 4777727772 vialavendova lavendova
ememsy
21:29

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.


— Stephen King – Doktor Sen
ememsy
21:29
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
ememsy
21:25
ememsy
21:22
2199 4143 385
Kapelanka, Kraków, Poland.
ememsy
21:22
6449 fab0 385
Reposted fromnyaako nyaako viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
ememsy
21:21

April 28 2019

ememsy
16:25
0562 1cc7
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapotatolovero potatolovero
ememsy
16:23
ememsy
16:20
Reposted fromFlau Flau viapotatolovero potatolovero
ememsy
16:20
6549 ce5a 385
Reposted fromtfu tfu viapotatolovero potatolovero
ememsy
16:20
5335 b0e7 385
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapotatolovero potatolovero
ememsy
16:20
ememsy
16:16
2796 592b 385
Reposted fromzciach zciach viaroocket roocket
ememsy
16:15
ememsy
16:15
6616 7874 385
ememsy
16:14
ememsy
16:13
The perfect Valentine’s Day.
ememsy
16:07
ememsy
16:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl